1. Duyu Bütünleme Hizmetimiz

Kişinin kendi vücudundan ve çevresinden gelen duyumları organize eden ve vücudu çevreyle uyumlu bir şekilde işlenmesini sağlayan nörolojik tepkilemerdir. Başka bir deyişle Duyu bütünleme beynimize gelen duyusal bilgilerin düzenlendiği ve yorumlandığı süreçtir.

Çevremizden gelen uyarıları algılamamızı sağlayan ve bu uyarılara uygun cevap vermemize neden olan yedi adet duyumuz vardır. Bunlardan beşi bildiğimiz tat, işitme, görme, dokunma(taktil);sivri yüzeylere dokunmaktan kaçınma, köpükten rahatsız olma tıraş olmaktan kaçınma gibi davranışlar olmaktadır. Ve kokudur. Diğer ikisi ise vücut dengesini temel alan, vestibüler sistemdir; dengede problem yaşama sık sık düşme, ayakları yerden kesildiğinde korkma örneğin salıncaklardan korkmaları bunlara örnek gösterilebilir.

Bir diğeri ise Uzay boşluğunda nerede olduğumuzu bilmemize yarayan vücut farkındalığımızı sağlayan proprioseptif sistemdir; vücuttaki parçalarının gözlerini kapattıkları zaman yerlerini bilememesi vücut farkındalığının azlığı, merdiven çıkarken yüksekliği ayarlayamaması bu belirtilerden birkaçıdır. Bu duyuların algılanmasında işlemlemesinde problem yaşayan ve yaşıtlarına göre geri kalma olan çocuklar ve yetişkinlere duyu bütünleme terapisi alması gerekmektedir.

Duyu Bütünleme terapisinde amacımız bireyin yaşadığı duyusal tecrübelerin nörofizyolojik adaptasyonu ve çocuğun duruma uygun adaptif cevap açığa çıkarmasıdır. Bu sayede terapinin etkisi bireyin çevresiyle olan ilişkisine olumlu yönde bir etki sağlamaktadır. Terapide bireyin vücudu ve çevresinden aldığı duyusal bilgileri duyusal organları tarafından algılanması, Merkezi Sinir Sisteminde bu bilgilerin işlenmesi, bu bilgilere uygun bir cevap oluşturulması, bu cevabın harekete geçirilmesi gibi aşamalardan geçerek istediğimiz adaptif cevabı açığa çıkarması sağlanmaktadır. Bu aşamaların birinde veya bir kaçında problem yaşayan bireyler duyu bütünleme gerçekleştiremez ve duyu bütünleme terapisi alması gerekir.


2. At Terapisi Hizmetimiz (Hipoterapi)

At insan vücut biyomekaniğine en uygun hayvandır. At üstünde egzersiz vücut kaslarını çalıştırmayı amaçlayan bir tedavi türüdür. Ata binerken vücuttaki tüm büyük kas grupları çalışmaktadır. Bu istemsiz olarak gelişen bir durumdur çünkü atın sırtındayken çocuk onunla birlikte hareket eder ve dengede kalmaya çalışır. Böylelikle hem sağlıklı hem de zayıf kaslar çalışmış olur.

Denge eğitimi ön plandadır. Atın yürüme esnasındaki üç boyutlu hareketi çocuğa adapte edilir. Çocuklar atın kendi hareketlerini tamamladığını hisseder.

At terapisi duyusal entegrasyonu arttırırken vücut farkındalığının artmasını da sağlar. Çocuk aslında bir tedavi içinde olduğunun farkında olmaz bunu bir eğlence olarak algılar bu sebeple de çocuğun aktif katılımı sağlanır.

Atla terapinin avantajları;

⦁ Çeviklik artar
⦁ Hareketler arası uyum artar
⦁ Kaslar gelişir ve güçlenir
⦁ Sosyalleşmeyi sağlar
⦁ Çevreye ait duyular gelişir
⦁ Dikkat süresi artar
⦁ Ayırt edebilme yeteneği artar
⦁ Göz koordinasyonu sağlar

3.Havuz Terapisi Hizmetimiz (Aquaterapi, Hidroterapi)

Havuz terapisi su içerisinde yapılan egzersizleri ve yürüme eğitimini temel alan bir fizik tedavi yöntemidir. Havuz terapisinde, suyun üç temel özelliğinden faydalanılır. Bunlar; suyun kaldırma kuvveti, sıcaklığı ve basıncıdır.

Havuz terapisinin avantajları;

⦁ Nöromusküler sistem yerçekime karşı koyamasa bile su içi egzersizlerde suyun kaldırma kuvveti hareketin başlamasını kolaylaştırmaktadır. Bu sebeple daha rahat hareket edilir ve daha özgür hissedilir.
⦁ Suyun sıcaklığı önemli bir etkendir. Çünkü ısı iletimi suda havadan daha hızlı gerçekleşir. Özellikle 32C’lik bir su sıcaklığı spastisiteyi azaltır ve istemdışı yapılan hareketlerin azalmasına neden olur.
⦁ Yararlı ve güvenli bir ortam sağlar.
⦁ Havuz terapisinin bir diğer yararı da dirençtir. Su, havadan 12 kat daha dirençli olduğundan dolayı egzersizlerle kasların gelişmesini, kalp ve dolaşım sisteminin güçlenmesini sağlar.
⦁ Kasların aktif çalışması kemiğin yoğunluğunda artışa sebep olur.
⦁ Denge ve koordinasyonu geliştirir.
⦁ Eklem hareket açıklığını arttırır.
⦁ Solunum sayısının düzenlenmesi ile akciğer kapasitesinin artmasını sağlar.
⦁ Bağışıklık sistemini geliştirir.
⦁ Oyunlarla uygulanan havuz terapisi çocuğun tedaviye katılımını sağlar.
⦁ Gündelik hayatta yapılamayan hareketler su içinde daha kolay yapılabilir. Bu da çocukların özgüvenini arttırır ve daha iyi hissetmelerini sağlar.
⦁ Sosyalleşmeyi sağlar. Yapılan bir çok araştırma, havuz terapisinde çocukların yaşıtları ve büyükleri ile iletişimlerinin arttığını ve keyifli zaman geçirdiğini göstermektedir.