Rüyam Özel Eğitim Kurumları olarak kurumlarımızda ücretsiz zeka, gelişim ve dikkat testleri uyguluyoruz.

UYGULADIĞIMIZ ÇOCUK TESTLERİ

1.WİSC R

Wisc-R testi ile çocuğun zeka seviyesi ölçülür. Bunun yanı sıra zekanın alt bölümleri hakkında bilgi veren testtir. Testin her alt alanı farklı bir yeteneği ölçer. 6 ila 16 yaş arası çocuklar için uygundur. Bireysel olarak uygulanan bu test 1-1,5 saat sürmektedir. Wisc-r zeka testi, uzman eşliğinde yapılan bir testtir.

2.DENVER II

Denver II, 0-6 yaş çocuklarının gelişimsel değerlendirilmesinde kullanılan bir tarama testidir. Çocukların gelişimsel geriliği olup olmadığı hakkında bilgi verir.

3.AGTE- Ankara Gelişim Tarama Envanteri

0-6 yaş arasındaki çocukların gelişimsel açıdan değerlendirilebilmesi amacıyla uygulanan bir envanterdir. Test uygulanan çocuğun akranları ile paralel yeteneklere sahip olup olmadığı belirlenir.

4.GOODENOUGH – HARRİS BİR İNSAN ÇİZ TESTİ

5-12 yaş arası çocuklara uygulanır. Dikkat, zeka ve projektif yorum amacıyla uygulanabilir. Resmin yapılışına göre puanlama yapılır.

5.METROPOLİTAN OKUL OLGUNLUĞU TESTİ

Çocukların okula, okulun gerektirdiği kurallara ve öğrenmeye hazır olup olmadığını saptamak amacıyla yapılan bir testtir. Okula hazırlanırken olması gereken fizyolojik, çevresel ve zihinsel faktörleri değerlendirmekte kullanılır. Testin sonucunda, çocuğunuzun okul için gereken olgunluğa ne ölçüde hazır olduğu ve düzeyiyle ilgili sağlıklı veriler elde edilir.

6.PEABODY RESİM KELİME TESTİ

2,5-18 yaş arasındaki bireylere uygulanmaktadır. Çocuğun dil gelişimini ölçmek amacıyla uygulanan bir testtir. Her kartta sekiz resmin bulunduğu 50 karttan oluşmaktadır. Maddelere verilecek cevaplarda süre sınırı yoktur.

7.BENDER GESTALT GÖRSEL MOTOR ALGILAMA TESTİ

Test, çocuklarda görsel motor işlevini görmek için gelişimsel bir test olarak kullanılarak hem yetişkin, hem de çocuklarda geriliği, regresyonu, fonksiyon kaybını ve organik beyin hasarlarını saptamaya ve özellikle regresyon vakalarında da kişilik sapmalarını bulmaya ışık tutmaktadır (zekâ geriliği, afazi, çeşitli organik beyin hasarları, psikozlar, gerçek olmayan hastalanmalar gibi). 5 yaş 6 ay ile 10 ay 11 ay arasındaki çocuklara görsel motor becerilerinin değerlendirilmesi için uygulanır. Aynı zamanda bir gelişim testi olarak da kullanılan bu uygulama kimi zamanlarda zeka geriliği, çeşitli beyin hasarları ve fizyolojik sorunları tespit etmekte de kullanılabilir.

8.BENTON GÖRSEL BELLEK TESTİ

Görsel – mekansal belleğin ölçülmek istendiği durumlarda kullanılabilir. Şekillerin farklı sürelerde sunumunu, Şeklin bakarak çizilmesini, Çizimin gecikmeli olarak akıldan yapılmasını veya başka şekiller arasından tanınmasını içermektedir. Benton Görsel Bellek Testi, şekil belleğini anlık ve gecikmeli olarak değerlendirebilmekte; bunun da ötesinde, görsel belleği, görsel algılama ve motor yeteneklerden ayırt edebilmektedir. 8 yaş ve üzeri bireylere uygulanabilir. Uygulama süresi 5 dakikadır.

9.FROSTİG GÖRSEL ALGI TESTİ

4-8 yaş aralığı çocuklara uygulanan Frostig testi, çocuğun görsel uyaranları tanıması, ayırt etmesi ve daha önceki deneyimlerle yorumlayabilme yeteneğini ölçümler. Okuma, yazma ve aritmetik becerilerin temelindeki görsel algılama sorunlarını keşfetmeyi destekler.

10.STANDFOR- BİNET ZEKA TESTİ

Zihinsel anlamda testin kapsadığı yaş grubunda bulunan bireylerin değerlendirilmesini sağlayan bir zeka ölçeğidir. Üstün yetenekten, zeka geriliğine kadar arada bulunan her çocuğun zeka seviyesini ölçebilmektedir. Dünyada en çok kullanılan zeka testlerinden biridir. Sadece zeka testi değil, aynı zamanda psikolojik bir yorumu da vardır. Bu yorum, kesin ve net olmamakla birlikte uygulayıcıya yol gösterici olmasından dolayı kullanılmaktadır.

11.PORTEUS LABİRENTLERİ TESTİ

Genel yeteneği belirlemek amacıyla kullanılmaktadır. Sözel açıklamaya dayalı bir test değildir. 12 labirentten oluşmaktadır. Sınırlandırılmış bir süre uygulaması yoktur. 7,6-14 yaş arasındaki bireylere uygulanmaktadır.

12.CATTELL ZEKA TESTİ

Zeka-Performans testidir. 4-7 yaş, 7-14 yaş ve 14 yaş üstü bireylere uygulanabilir.

13.CAS TESTİ

5-17 yaş grubu çocukları zihinsel açıdan değerlendiren bir zeka ve yetenek testidir. CAS Testi (Cognitive Assessment System) yani Zihinsel Değerlendirme Sistemi anlamına gelir. CAS 5 – 7 ve 8 – 17 yaş olarak iki ayrı form şeklinde düzenlenmiştir. Çünkü bazı alt testler sadece 5 – 7 yaş arasını kapsarken, bazıları da sadece 5 – 17 yaş arasını kapsarken bazı alt testler 5 – 17 yaş aralığının tamamını kapsamaktadır.

14.MOXO

MOXO Testi, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunun dört ana semptomu olan dikkat eksikliği, zamanlama problemi, dürtüsellik ve hiperaktivitenin objektif olarak ölçülmesini sağlar. Bilgisayar üzerinden yapılan son kuşak online testtir. 6-12 yaş arası çocuklar ve 13-65 yaş arası yetişkinlere uygulanır.

D2

D2 testi, seçici dikkati ölçmeye yarar. Seçici dikkatin yanında psiko-motor hız ve dikkat tipide test sayesinde ölçülür. Böylece 9-60 yaş arası bireylerin dikkat problemleri hakkında bilgi verir.

UYGULADIĞIMIZ YETİŞKİN TESTLERİ

1. SCL 90

Bireyde var olabilecek psikolojik semptomları ve bu semptomların düzeyini belirlemek için kullanılan bir ölçme aracıdır. 9 alt test ve 1 tane de ek skala olarak adlandırılan toplam 10 adet alt testten oluşmaktadır.

2.Beck Depresyon ve Anksiyete Envanteri

Bireyin depresyon ve anksiyete düzeyi hakkında bilgi veren psikolojik bir testtir.

3.MMPI Minesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri

MMPI dünyada en yaygın kullanılan yetişkin psikopatoloji ve kişilik testidir. Çeşitli ruh sağlığı uzmanları ve psikologlar MMPI envanterini ayırıcı tanıyı koymak, tedavi planını oluşturmak veya personel seçiminde işe uygun kişiyi seçmekte kullanmaktadır. Ayrıca adli psikologlar hukuksal prosedür çerçevesinde suça bulaşmış veya suça bulaşmış olma şüphesi olan kişilere MMPI uygulamaktadır. Uygulanan bireyin kişilik özelliklerini objektif ve bilimsel kriterler kullanarak ortaya çıkartabilen bir özelliğe sahiptir. Kağıt-kalem testidir. Bireysel ve grup olarak uygulanabilir. 16 yaş üstü en az orta eğitim seviyesindeki bireylere uygulanır. Zaman sınırlaması yoktur. 1,5-2 saatte uygulanabilir.

4.BEIER Cümle Tamamlama Testi

Beier Cümle Tamamlama Testi; birey ve gurupların genel tutumlarını, eğilimlerini ve isteklerini belirlemek amacıyla geliştirilmiş bir testtir.

Klinik çalışmalarda da kullanıldığı gibi, bireyi tanıma, geçmiş ve geleceğe karşı tutumlarını belirleme, aile, arkadaş ilişkilerine yönelik amaçlı öğrenci guruplarına alanında kullanılmaktadır.

Çocuk, ergen ve yetişkinlerin; geleceğe, yeteneklerine, karşı cinse, anne-babalarına, iş veya okula karşı tavırları; kendilerine güvenleri, korku ve kaygıları, suçluluk duyguları ve çeşitli durumlara karşı olan tepkileri hakkında bilgi verir.

Herhangi bir etkilenme ya da yardım söz konusu olmadığından, cümleler tamamen bireyin tutum ve davranışları ile iç dünyasını sergilemektedir.

5.Rorschach Testi

Genç ve yetişkinlere bireysel olarak uygulanan projektif bir testtir. Testin materyalleri 10 adet psikodiagnostik karttan oluşmaktadır. Planş adı verilen bu kartların üzerinde mürekkep lekelerinden oluşan figürler bulunmaktadır. Bu 10 kart Hermann Rorschach’nın yüzlerce kart içerisinden son olarak tayin ettiği 10 karttır. Testör, katılımcı tarafından verilen cevapları not eder, daha sonra özel olarak hazırlanmış puanlama ve raporlama metodu ile verilen cevapları yorumlar. Rorschach testti 7-70 yaş herkese verilebilir.

6.Holland Mesleki Tercih Envanteri

Bireyin kişilik tipine uygun mesleği seçmesi için uygulanan test, ayrıca kişinin kişilik tipini, belirgin kişilik özelliklerini ve tipik meslekleri göstermektedir. Genelde lise düzeyindeki öğrencilere uygulanır.