Psikolojik danışma, bireyin kendini anlaması, farkındalık kazanması, problemlerini tanımlaması ve çözüm yolları üretmesi, kararlar alması, çevresiyle uyumlu ve sağlıklı iletişim halinde olması kendini geliştirmesi için  uzman kişiler tarafından profesyonel bir yardım sürecidir. Bu yardım hizmetini verene psikolojik danışman , yardım hizmetini alana danışan denilmektedir.

Psikolojik danışma bireylerin günlük yaşamda karşılaştıkları durumlarla ilgili uyum sorunlarıyla baş etmelerine yardım eden bir süreçtir. Bu açıdan bakıldığında da psikolojik danışma almak isteyen bireyler “hasta” değildir. Toplumumuzun bu yardım sürecine olumsuz bakış açısının aksine danışma süreci “normal” bireylerin günlük yaşamdaki sorunlarıyla ilgilenir. Yaşamlarında meydana gelen değişimlerle baş edemeyen uyum sağlayamayan bireylerin yardım aldığı bir süreçtir.

Psikolojik danışma süreci koşulsuz kabul ve saygıyla birlikte empatiye dayalı bir süreçtir.  Danışanın genel görünüşü, öğrenim düzeyin, yaşı, cinsiyeti , ırkı, ekonomik durumu gibi özelliklerine bakılmadan önyargısız , danışanın olduğu gibi kabul edilen bir süreçtir. Yani danışma sürecinde danışan olduğu gibi kabul edilerek empatiyle yaklaşılmaktadır. Diğer bir önemli durum ise danışma sürecinde gizlilik esastır. Danışanın anlattığı konular süreç içerisinde danışman ve danışan arasında bazı haller dışında üçüncü şahısların bilgi alamadığı bir süreçtir.

Aile Danışmanlığı hizmetimiz

Özel gereksinimli çocuğa sahip ailelerin birçok problemi, kaygısı ve soru işareti vardır. Yaşanılan en büyük problemlerden biri ailenin tanıyı kabul edememesidir. Kabullenme süreç halinde ilerler ve evrelere ayrılır. Kabullenme sürecinde sağlanacak psikolojik destek ve danışmanlık sürecin sağlıklı ilerlemesine yardımcı olur. Özel gereksinimli bireylerin ihtiyaçları ve gelişimi akranlarından farklıdır, bunun sonucu olarak aile uyumla ve beklenti ile alakalı problemler yaşatmaktadır. Alanında uzman kişilerin vereceği tanı ve süreçle alakalı psikoeğitimler ailelerin soru işaretlerine cevap verip ve gerçekçi beklentilere sahip olmaları olmalarını sağlamaktadır. Verilen psikoeğitimler ayrıca anne-baba tutumları, sorumluluk, mahremiyet ve sınır eğitimi olarak ailenin ihtiyaç duyduğu alanlara yönelik değişim göstermektedir.

Yapılan araştırmalar sonucu özel gereksinimli çocuğa sahip ebeveynlerinin psikolojik dayanıklılığın ve iyi oluşun azaldığı görülmektedir. Kurumumuzda verdiğimiz aile danışmanlığı hizmeti ile ailelerin içinde bulunduğu psikolojik durumları belirlemek, aile içinde oluşan problemleri belirlemek ve anne-babaların umutlarını, kaygılarını ve beklentilerini öğrenip psikolojik destek sağlamaktayız. Aile danışmanlığı sayesinde ebeveynler problem çözme ve dinleme, kişiler arası iletişimi geliştirme ve doğru kararlar alma becerilerini geliştirir. Ayrıca ailelerin zorlu yaşam olaylarından olumlu anlamlar çıkarmaları, güçlü ve zayıf yönlerinin bilincinde olma durumlarına katkı sağlamaktadır.