Özel öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilerin zeka seviyeleri akranları ile aynıdır. Sadece öğrenme metodları diğer çocuklardan farklıdır.

 

Öğrenme güçlüğü nörogelişimsel bir bozukluktur, doğuştan gelir.

 

Öğrenme süreci boyunca bilgi almada, yorumlamada ve uygun cevap verme alanında yaşanılan zorluklardır. Özel öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklarda sıklıkla, Dikkat Eksikliği ve Hiperkativite Bozukluğu görülür. Öğrenmede zorluk yaşayan çocukta ayrıca DEHB’den şüpheleniliyorsa hemen uzmana başvurulmalıdır.

 

Özel Öğrenme Güçlüğü, üçe ayrılır; disleksi, disgrafi, diskalkuli.

DİSLEKSİ

 • Kelimeleri hecelemede ve ayırmada zorluk yaşama
 • Tüm enerjisini okumaya verdiği için okuduğunu anlamada zorluk yaşar
 • Gördüğü harf ile çıkardığı ses birbirinden farklı olur
 • Okuma hızında gerilik görülür ve görsel hafızada sıkıntı yaşanır
 • Cümlenin başını görüp kalan kısmını metinden bağımsız olarak dile getirir

DİSGRAFİ

 • Yazma bozukluğu
 • Kötü ve okunaksız yazar ve yazılarına bakıldığında sayfa düzeni dağınık görülür
 • Ters yazma ‘n-m’ ‘b-d’ gibi harflerin karşılaştırıldığı sık sık gözlemlenir
 • Yazarken harf-hece atlamaları yaşanır
 • İmla kuralları ve noktalamalara dikkat edilmez ve yanlış yerlerde boşluk görülür
 • Ayrıca günleri karıştırmaları da olası belirtiler arasındadır

DİSKALKULİ

 • Aritmetik bozukluğu
 • Aritmetik sembollerde zorluk yaşanır
 • Dört işlem becerilerinde bozukluk görülür ve çarpım tablosunu ezberlemede sıkıntılar görülür
 • Sayılar arasında ilişki kurmakta, sayıları kavramada güçlük gözlemlenir

NASIL TESPİT EDİLİR?

 • Zeka Testi; sözel ve performans puanı arasındaki fark 15 ve üzeri ise hastaneye sevk edilebilir
 • Zekayla ilgili bir sorun olmadığı anlaşıldığında okuma yazma çalışması yaptırılır.
 • Akademik başarı; okul derslerinde gösterdiği performans göz önünde bulundurulur.