Yaygın Gelişimsel Bozukluk Destek Eğitim Programı

Yaygın gelişimsel bozukluk, erken çocukluk döneminde sosyalleşme, iletişim ve dil gelişimi gibi fonksiyonların gelişmemesini içeren psikiyatrik bir bozukluktur. Gelişimin tek bir alanda eksik kalması bile diğer fonksiyonları da etkiler.

Yaygın Gelişimsel bozukluk 5’e ayrılır.

 1. Otizm
 2. Asperger Sendromu
 3. Rett Sendromu
 4. Çocukluğun Dezintegratif Bozukluğu
 5. Başka Türlü Adlandırılamayan Yaygın Gelişimsel Bozukluk

1- Otizm

Genellikle 3 yaşından önce başlayan nöro-gelişimsel bir bozukluktur. Bazı çocuklarda belirtiler erken dönemde başlarken bazı çocuklarda normal ilerleyen gelişimde gerilemeyle kendini gösterir. Otizm sözel olarak veya sözel olmayan şekilde çocuğun iletişim kuramaması, çevreye ilgisiz davranması, konuşmanın başlamaması gibi belirtilerle kendini gösterir. Otizmde konuşma hiç başlamadığı gibi konuşma başlayıp kesilebilir de. Ebeveynler genellikle ilk iki yaşa kadar durumu fark eder.

Otizmli çocuklarda aynı zamanda duyusal problemlerde görülebilir. Bu duyusal hassasiyetler; sesler, kokular, tatlar, dokunma, denge ve beden farkındalığı gibi hassasiyetler olabilir.

Otizmin nedeni tam olarak bilinmemekle beraber genetik olduğu düşünülmektedir. Erkek çocuklarında kız çocuklarına göre daha sık karşılaşılır.

Otizmde Belirtiler;

 • Göz teması yoktur ya da kısıtlıdır.
 • Çevreye karşı ilgisizlik
 • İsim ile seslenince tepki vermezler
 • Konuşma başlasa bile aynı kelimeleri sürekli olarak tekrar ederler
 • Tekrarlayıcı davranışlar (kendi etrafında dönme, sallanma)
 • Fiziksel temastan hoşlanmazlar
 • Bazı nesnelere bağlanabilirler
 • Aşırı hareketli veya hareketsiz olabilirler
 • Parmak ucunda yürüme
 • Söyleneni tekrarlama
 • Stereotipik ve yineleyici el hareketleri

2- Asperger Sendromu

Asperger sendromu psikolojik gelişimsel bozukluklar gibi çocukluk döneminde başlar. Sosyal etkileşimin olmadığı, sınırlı ve yineleyici bir bozukluktur. Asperger sendromunda davranış, ilgi ve etkinliklerde sınırlılık, basmakalıp ve yineleyici örüntüler söz konusudur. Otizmden ayrılan en önemli özelliği dil ve bilişsel gelişimde gecikmenin olmamasıdır. Empati gösterememe bu tanın en önemli fonksiyon bozukluklarındandır. Bu yüzden karşısındakileri önemseme ve hassas olmadıkları düşünülür.

3- Rett Sendromu

Rett sendromu, yaygın gelişimsel bozukluklardan birisi olarak sınıflandırılan beyinsel gelişim bozukluğudur. Klinik belirtiler arasında baş büyüme hızının azalması ve bazen mikrosefali küçük el ve ayaklar bulunur. Stereotipik ve yineleyici el hareketleri de gözlenir. Bilişsel bozukluk ve gerileme döneminde de sosyalleşme sorunları da belirtiler arasında görülür. Okula girdikleri dönemde sosyalleşme genellikle düzelir. Rett sendromu olan kız çocuklar gastrointestinal (Mide ve bağırsakları bir arada anlatan genel terim) bozukluklara yakalanmaya yatkındır ve %80’i nöbet geçirir. Hemen hemen hiç sözel becerileri yoktur ve kadınların %50’si yürüyemez. Skolyoz, büyüme eksikliği ve kabızlık çok yaygındır ve sorunlu olabilir.

4- Çocukluğun Dezintegratif Bozukluğu

Çocukluğun dezintegratif bozukluğu üç yaşından sonra çocukların dil, sosyal işlev ve motor becerilerinin gelişiminde gecikmeler olarak görülen ve ender rastlanan bir durumdur. Araştırmacılar bu durumun nelerden kaynaklandığını henüz bulamamıştır.

ÇDB, otizm ile bazı benzerlikler gösterir ancak becerilerde gerileme görülmeden önce oldukça normal bir gelişme gözlemlenmektedir. Hastalık belirgin olmaya başladığında birçok çocuğun gelişimi biraz geride kalmıştır ancak küçük çocuklarda bu gerilik her zaman belirgin değildir.

Gerilemenin ortaya çıktığı yaş değişiklik gösterir, ve bu gerilemenin tanımına göre iki ile on yaş arasında görülebilir.

Gerileme çok ani olabilir ve hatta çocuklar ebeveynlerini şaşırtacak şekilde bu konudaki kaygılarını dile getirebilir. Bazı çocuklar halüsinasyon gördüklerini söyler ya da gördükleri zannedilebilir ama en belirgin belirti kazanılan becerilerin kaybıdır.

5- Başka Türlü Adlandırılamayan Yaygın Gelişimsel Bozukluk

Başka türlü adlandırılamayan yaygın gelişimsel bozukluk otizm spektrum bozukluklarından biridir.Başka türlü adlandırılamayan yaygın gelişimsel bozukluk, belirtileri yaygın gelişimsel bozukluk belirtileri ile açıklanabilen ancak diğer bozukluklardan biri altında sınıflandırılamayan bozukluklar için kullanılan bir tanıdır. Genellikle otizmden daha az şiddetlidir ve otizm ile benzer belirtilere sahiptir. Bu belirtilerin bazıları bulunurken bazıları gözlemlenmemektedir.

•Bağcılar otizm •Bağcılar Rett Sendromu •Bağcılar Dezintegratif bozukluğu •Bağcılar Asperger Sendromu 

Otizm Nedir Başlıklı Makalemizi okumak için tıklayın;

https://www.ruyamegitim.com/blog/ruyamegitim-otizm-nedir-bagcilar-gungoren-bagcilar/