Peki, konsültasyonu biz nasıl gerçekleştiriyoruz?

Rüyam özel eğitim kurumlarında konsültasyonlar üç farklı şekilde gerçekleştirmektedir.

 

Bunlardan ilki kurum psikologlarımızın öğrencilerimizin başta velilerinden daha sonra öğretmenlerinden aldıkları bilgileri kayıt altında tutup bu verileri her hafta klinik psikoloğumuz, uzman psikologlarımız ve psikolojik danışmanımız tarafından değerlendirilip çözüm stratejileri üretmektir. Bu toplantılarımızda bizler; her öğrencimizi bireysel olarak tek tek değerlendirilip bireysel ilerlemeleri için yapılması gerekenler belirleyip ailelere ve öğretmenlere aktarıp çalışmalarını takip ediyoruz.

kitap okuyan kişiler

Diğer bir konsültasyon toplantımız ise kurum psikoloğumuzun öğretmenler arasında oluşturduğu grupların haftada bir toplanıp vaka tartışmaları yaparak öğrencilerimizin akademik durumlarına farklı bakış açıları kazandırmaktır. Yapılan toplantılar tutanaklar halinde kurum psikoloğumuza teslim edilmektedir.

 

Son olarak yaptığımız konsültasyonumuz ise öğretmenlerimizin belirlenen gruplarla beraber her hafta yaptıkları ve öğrencileri bireysel değerlendirdiği toplantılardır. Bu toplantılarda öğretmenler eksik kaldıklarını düşündükleri, çözüm bulama ve ilerlemede zorlandığı durumları ve öğrencileri tespit edip bir rapor haline getirirler. Toplantılarda öğretmen süpervizyonu sayesinde çözüm önerileri üretilmektedir. Böylece öğrencilerimiz uzmanlar dışında öğretmenler tarafından da değerlendirilmektedir.