Kurumlarımızda farklı engel gruplarında olan birçok öğrencimize yönelik ücretsiz eğitimler verilmektedir. Özel eğitim destek eğitim programları engelli bir bireyin ihtiyaçlarını karşılamak için engel grubuna özel olarak tasarlanmakta ve ücreti devlet tarafından karşılanmaktadır. Aylık olarak 8 saat bireysel, eğer RAM raporunda grup eğitimi alması gerektiğiyle ilgili yazı var ise 4 saat grup eğitimi olmak üzere toplam 12 saat bireyin özel eğitim ücretini karşılıyor.

Eğitim Programlarımız

  • Dil ve Konuşma Güçlüğü Destek Eğitim Programı
  • Özel Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programı
  • İşitme Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı
  • Zihinsel Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı
  • Bedensel Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı
  • Yaygın Gelişimsel Bozukluk Destek Eğitim Programı