Hizmet içi eğitimlerimiz

Hizmet içi eğitim kurumlarımızda çalışan tüm çalışma arkadaşlarımıza görev ve sorumlulukları ile ilgili bilgi, beceri ve tutumlara sahip olmaları konusunda verilen eğitimdir.

 

Kurumlarımızda haftalık olarak tanılar, davranış problemleri, uyum süreçleri, eğitim teknikleri, tutum ve yaklaşımlar ile ilgili kurum psikologlarımız tarafından çalışma arkadaşlarımıza hizmet içi eğitimler verilmektedir.

 

Bu eğitimlerle mesleklerinde ilerleme, eğitim kalitesini arttırma, teknolojiye uyum, yeniliklere hazırlık ve verim düzeyini arttırmayı hedefliyoruz.

 

eğitim