Eğitim takibi nedir?

Eğitim bireyin doğduğu ilk andan yaşamının son anına kadar süren bir süreçtir. Anne-baba, öğretmenler, okul ve sosyal çevre çocuğun eğitim ve öğretiminde etkin role sahiptir. Çocuğa verilen eğitimle çocuğun kendisini ve dış dünyayı keşfetmesi sağlanır. Öz bakım becerilerinin gelişmesi, ince ve kaba motor becerileri geliştirme, dil gelişimi, bellek, problem çözme, okuma ve yazma, yaratıcılık, soyut ve somut düşünme becerileri ailede ve okulda kazanılan becerilerdir. Uygun zamanda oluşturulan uyaranlarla çocuğun eğitime ve öğretime hazır hale gelmesi sağlanır.

 

Eğitim sistemleri sürekli gelişim ve bireylerin iyi yaşamasına olanak sağlar. Bunun yanında eğitim, daha iyiye doğru değişime katkıda bulunur. Eğitim sisteminde kalitenin arttırılmasını hedefliyor ve bu doğrultuda çalışmalarımızı yürütüyoruz.

 

 

 

Rüyam Özel Eğitim Kurumlarında Eğitim Takibi…

 

Eğitim Takibi, kurum psikologlarımızın öğretmen ve öğrencinin derslerini ziyaret ederek derste gözlem yaptığı ve bu gözlemleri velilerimizle paylaştığı bir süreçtir.

 

Yapılan gözlemler ve alınan bilgiler ışığında her hafta Uzman Klinik Psikolog olan kurucumuz, kurum psikologlarımız ve stajyerlerimizle birlikte toplantılar yaparak çocuklarımızın gelişimlerini en doğru ve hızlı şekilde ileriye taşımaya çalışıyoruz.

 

Rüyam Özel Eğitim Kurumları olarak geliştirdiğimiz eğitim takibi projesiyle; öğrencilerimizin gelişimini takip etmek, öğretmenlerimizin yetkinliğini arttırmak, velilerimizin beklentilerini öğrenmek, veli-öğrenci-öğretmen iş birliğini desteklemek, yerinde ve zamanında müdahale edebilmeyi hedefliyoruz.

eğitim takibi