duyu bütünleme

 

Duyu bütünleme hizmetimiz

Kişinin kendi vücudundan ve çevresinden gelen duyumları organize eden ve vücudu çevreyle uyumlu bir şekilde işlenmesini sağlayan nörolojik tepkilemerdir. Başka bir deyişle Duyu bütünleme beynimize gelen duyusal bilgilerin düzenlendiği ve yorumlandığı süreçtir.

 

Çevremizden gelen uyarıları algılamamızı sağlayan ve bu uyarılara uygun cevap vermemize neden olan yedi adet duyumuz vardır. Bunlardan beşi bildiğimiz tat, işitme, görme, dokunma(taktil);sivri yüzeylere dokunmaktan kaçınma, köpükten rahatsız olma tıraş olmaktan kaçınma gibi davranışlar olmaktadır. Ve kokudur. Diğer ikisi ise vücut dengesini temel alan, vestibüler sistemdir; dengede problem yaşama sık sık düşme, ayakları yerden kesildiğinde korkma örneğin salıncaklardan korkmaları bunlara örnek gösterilebilir. 

Bir diğeri ise Uzay boşluğunda nerede olduğumuzu bilmemize yarayan vücut farkındalığımızı sağlayan proprioseptif sistemdir; vücuttaki parçalarının gözlerini kapattıkları zaman yerlerini bilememesi vücut farkındalığının azlığı, merdiven çıkarken yüksekliği ayarlayamaması bu belirtilerden birkaçıdır. Bu duyuların algılanmasında işlemlemesinde problem yaşayan ve yaşıtlarına göre geri kalma olan çocuklar ve yetişkinlere duyu bütünleme terapisi alması gerekmektedir.

 

Duyu Bütünleme terapisinde amacımız bireyin yaşadığı duyusal tecrübelerin nörofizyolojik adaptasyonu ve çocuğun duruma uygun adaptif cevap açığa çıkarmasıdır. Bu sayede terapinin etkisi bireyin çevresiyle olan ilişkisine olumlu yönde bir etki sağlamaktadır. Terapide bireyin vücudu ve çevresinden aldığı duyusal bilgileri duyusal organları tarafından algılanması, Merkezi Sinir Sisteminde bu bilgilerin işlenmesi, bu bilgilere uygun bir cevap oluşturulması, bu cevabın harekete geçirilmesi gibi aşamalardan geçerek istediğimiz adaptif cevabı açığa çıkarması sağlanmaktadır. Bu aşamaların birinde veya bir kaçında problem yaşayan bireyler duyu bütünleme gerçekleştiremez ve duyu bütünleme terapisi alması gerekir.