Gelişimsel Dil ve Konuşma Bozuklukları Nedir?

Çocuğun 2 yaş öncesi dönemde babıldama evrelerini geçmesi ve tek sözcük kullanımına geçmiş olması gerekir.

2 yaş itibariyle 30 ile 70 sözcük arası çıkarılması ve bu sözcüklerin kombine bir şekilde kullanılması beklenir. Örneğin çocuk artık gel ve baba kelimelerini öğrenmiştir ve ‘baba gel’ demeye başlar. 3-4 yaş itibariyle çocuk artık 3-4 kelimeli uzun cümleler kurmaya başlar. 3,5 yaş itibariyle konuşma artık daha anlaşılırolur ve 4 yaş itibariyle bebeksi konuşma ortadan kalkar. Bu aşamaların hepsi çocuğun eş zamanlı olarak iyi işitiyor olması ve motor-bilişsel gelişim kapasitesinin kendi akranlarıyla denk bir gelişim gösteriyor olması gerekir.

Bunlardan herhangi bir tanesinde oluşan aksama dil ve konuşma özelliklerine göre çocuğun doğru bir süreci takip etmesinde en engel teşkil eder.

Özellikle erken çocukluk döneminde yolunda gitmeyen şeyler olabilir. Örneğin işitme problemleri, çocuğun doğru uyaranlara maruz kalmaması, anne ve baba ile olan iletişimin kısıtlı olması, tablet telefon, ve televizyonla çok fazla vakit geçirmesi çocuğun sağlıklı dil gelişimi basamaklarını takip etmeyi engeller. Doğru basamakları takip edemeyen çocuk gelişimsel dil ve konuşma bozuklukları yaşar.

Alt Tipleri Nelerdir;

Alıcı dile ait bozukluk :

Dili anlamaya ait sorunlardır. Yalnızca alıcı dilde çok sık görülmez, çünkü çocuğun ifadesi anlamasına bağlıdır. 1 yaş civarında sık görülen nesneleri tanımada yetersizlik, 2 yaşta basit yönergeleri yerine getirememe, soru karşılaştırma, soruları anlama da zorluk çekme, söylenen sözleri analamada sıkıntı, kelimeleri hatırlayamama durumu, karmaşık cümleleri anlayamama ve konuşmalara ilgisizlik alıcı dil bozukluğu belirtileri arasındadır.

İfade edici dile ait bozukluk :

Konuşma gecikir, sözcük dağarcığı sınırlıdır, dil bilgisi kurallarına uyulmaz ve artikülasyon sorunları ile birlikte görülür. Sözcük sürekli unutulduğu için sıkça ‘şey’ sözcüğü kullanılır ve konuşma akıcı değildir (uzun aralıklarla bölünür), bazen kısa süreli akıcılık olur fakat bu kez de konuşma anlaşılmayabilir.

İfade edici dildeki bozukluk her zaman alıcı dil bozukluğu ile birlikte görülmez.

Fonolojik (ses bilgisel )tipte bozukluk :

Dil öğrenilirken ana dile özgü seslerin beyn tarafından yetersiz veya hatalı işlenmesi sonucunda artikülasyon ve fonolojik bozukluk ortaya çıkar. Artikülasyon bozukluğunda hedef ses çocuğun kelime haznesinde yer almazken fonolojik bozuklukta hedef ses ayrı olarak çıkarılabilmesine rağmen kelime içinde hatalı kullanılır.

Ne yapmalı?

Konuşma, birçok organın eş zamanlı olarak çalıştığı bir iletişim süreci. Bu yüzden sadece bir organın sorunlu olmasından kaynaklanmayabilir ve fizyolojik nedenler kadar gelişimsel ve psikolojik unsurlar da bu işin içindedir.

Birden fazla konuşma bozukluğunda aynı anda kendini gösterebilir. Konuşma bozukluğunun türünü anlamak, farklı durumlar için konuşma egzersizleri uygulamak, çocuğun yaşı ve bireysel gelişimine uygun bir program geliştirmek için mutlaka bir uzmanla görüşmek ve tedaviye en kısa sürede başlamak en önemli unsurdur.

Dil Gelişimi

1 yaş : İlk kelimlerini kurması

2 yaş : 2 kelimeli cümleler kurması, 300 kelime bilmesi

3 yaş : 3 kelimeli cümleler kurması, 900 kelime bilmesi

4 yaş : 4 kelimeli cümleler kurması, 2000 kelime bilmesi

5 yaş : Dili yetişkin gibi kullanması dil gelişimi süreçleridir.