Blog – Makalelerimiz

ZİHİNSEL ENGELLİ BİREYLERDE TOPLUMSAL YAŞAM BECERİLERİ

Zihinsel engellilik; doğum öncesi, doğum sırası ve doğum sonrasında çeşitli nedenlere bağlı, genel zihinsel işlevlerde normalden önemli derecede gerilik ve bunun yanı sıra uyumsal davranışlarda da yetersizlik gösterme durumu olarak tanımlanmaktadır. Zihinsel engelliliğin bireyin yaşamında etkilediği bir alanda toplumsal uyum

Devamını oku...

UYGULAMALI DAVRANIŞ ANALİZİ

NEDİR? İngilizce kaynaklarda “applied behaviour analysis (ABA)” olarak da geçen uygulamalı davranış analizi (UDA) :   Davranış analizi altında  toplanan davranışların nedenlerini analiz eden davranışsal öğretim programıdır. Davranışları gözlenebilir, ölçülebilir çevresel özellikler açısından inceler. Uygulamalı davranış analizi davranışları incelemek ve değiştirmek

Devamını oku...
bağcılar fizik tedavi

SPİNA BİFİDA

SPİNA BİFİDA Spina bifida çocukta nöromotor disfonksiyon yaratan bozukluklar arasında serebral palsiden sonra ikinci sırada gelmekte (Bezer, vd. 2004; Özaras ve Yalçın, 1999) ve gebeliğin ilk 28 günü içinde merkezi sinir sistemi gelişirken omuriliği çevreleyen kısmın kapanmaması sonucu oluşmaktadır (Porter,

Devamını oku...

SEREBRAL PALSİ VE BESLENME

–UNUTMAYIN Kİ SİZ NE YERSENİZ ÇOCUĞUNUZDA O BESİNLERİ TÜKETECEKTİR. AİLE SOFRALARINDA MUTLAKA SAĞLIKLI BESLENME TABAKLARI OLUŞTURUN. -Her çocuk bireysel olarak değerlendirilerek uygun beslenme programı oluşturulur. Doktor ve diyetisyeninize danışmadan herhangi bir diyet uygulaması yapmayın. -Serebral palsi de en sık gözlenen

Devamını oku...

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ

Özel öğrenme güçlüğü, okuma (disleksi), yazma (disgrafi), aritmetik (diskalkuli) ve bazı psikomotor faaliyetlerinde gözlemlenen beklenmedik bir başarısızlık durumudur. Beklenmedik olmasının sebebi, bu güçlüğe sahip olan bireylerin, normal ve/veya normal üstü zekâya sahip olmalarına, göz ve kulak sağlıklarına ilişkin bir olumsuzluk

Devamını oku...

Özel Gereksinimli Çocuklar ve Oyun

Oyunun kendisinin bir terapi olduğunu her zaman akılda tutmakta fayda var. Çocukların oyun oynayabilecek hale gelmelerinin kendisi doğrudan ve evrensel geçerliliği olan bir psikoterapidir; oyun oynamaya karşı pozitif bir toplumsal tavır takınmak da buna dahildir. Donald W. Winnicott Oyun insanlık

Devamını oku...
beslenme

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞUNDA BESLENME

Bağırsak ve beyin ile ilişkilendirilen otizm spektrumunda birçok diyet uygulaması (glütensiz-kazeinsiz, GAPS diyeti, antioksidan diyeti, Feingold diyeti, ketojenik diyet, candida diyeti…) incelenmiş fakat henüz kılavuzlarda bu diyetlere yer verilmemektedir. Sağlıklı besinlerle beraber yaşına, boyuna, yandaş hastalıklarına, kullandığı ilaçlara uygun olarak

Devamını oku...

MOTOR GELİŞİMİ VE OYUNCAK

Eminim hepinizin aklında kalan, o zaman için dünyalara değişmeyeceğiniz çok sevdiğiniz bir oyuncak vardır. Ama muhtemelen o oyuncağın gelişiminizde nasıl bir role sahip olduğunu bilmiyordunuz. Oyuncaklar çocukların kendileri ve etraflarındaki dünyayı öğrenmelerine yardımcı olmak için kullanılan araçlardır. Çocukların motor, duyusal,

Devamını oku...

DUYU BÜTÜNLEME AŞAMALARI VE PROBLEMLERİ

DUYU BÜTÜNLEME Bizler günlük hayatımızda çevremizi deneyimler ve çevremizden gelen duyusal bilgileri yorumlarız. Bu bilgiler bilinen beş duyu olan görme, işitme, dokunma, tat, koku ve aslında çok da bilinmeyen vestibüler duyu yani denge ve hareket duyumuz, proprioception yani kas ile eklem duyumuzdur. Vestibüler duyumuz uzay boşluğunda nerede olduğumuzu

Devamını oku...

DİL KONUŞMA GÜÇLÜĞÜ

Dil Konuşma Güçlüğü – Konuşma Sesi Bozuklukları Nedir? Artikülasyon bozukluğu, konuşma seslerinin üretimindeki hatalara odaklanan fonksiyonel konuşma sesi bozukluğudur. Genellikle fonolojik bozuklukla birlikte görülür. Fonolojik bozukluk ise birden fazla sesi etkileyen öngörülebilir, kurala dayalı hatalara (örneğin, önleştirme, duraklaştırma ve ünsüz

Devamını oku...

DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE

Çocuklarda Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) Verilen yönergelere uymamak, dikkat süresinin kısa olması, fazla enerjik davranışlar gibi Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu belirtileri aynı zamanda 1-5 yaş arası çocuklarda yaşları gereği çok fazla görülen davranışlardır. Bu sebeple bu yaş grubunda DEHB

Devamını oku...

ÇOCUKLARDA SAĞLIKLI YEMEK TABAĞI

Çocuklarda sağlıklı yemek tabağı, hastalıkları önlemede, tüm makro ve mikro besin öğeleri gereksinimleri karşılama da ve iyi beslenme de önemlidir. Sağlığın devamlılığı için her öğünde oluşturulması gereken bir tabaktır. Bir tabakta besin gruplarının hepsinin yer alması gereklidir. Okul öncesi çocuklarda

Devamını oku...

ÇOCUK İSTİSMARI VE ONA İLİŞKİN YASAL HAKLARI

Öncelikle konunun anlaşılabilmesi için çocuk kavramı ile cinsel istismar kavramının açıklanmasında fayda vardır. Birleşmiş milletler Çocuk Hakları sözleşmesi dahil olmak üzere birçok uluslararası sözleşmeye Türkiye taraf olmuş ve bu sözleşmelerin hükümlerini kendi iç hukukuna da yansıtmıştır. Gerek Türk Ceza Kanunu

Devamını oku...

ÇOCUĞUMUN DİL GELİŞİMİNİ NASIL DESTEKLEYEBİLİRİM ?

Dil Gelişimi İşitme Engelli Çocukların Dil Gelişiminde Ebeveynlerin Rolü Dil, düşüncelerin söz, yazı, şekil, jest ve mimiklerle anlama ve anlatma yeteneğidir. Bir başka tabirle söylenileni anlama ve cümle kurma kapasitesidir. Konuşma ise ses çıkarmada rol alan tüm organların şekillenerek sesin

Devamını oku...

BİLİNÇLİ TEKNOLOJİ KULLANIMI

Bilinçli Teknoloji Kullanımı             Teknolojinin gelişmesi ile birlikte, internetin ve ekran diye adlandırdığımız televizyon, tablet ve telefon hayatımıza hızlı bir giriş yapmıştır. Teknoloji geçirdiği bu hızlı değişim ve gelişim ile hayatımızda eskisine göre daha fazla yer almaya başlamıştır. Ayrıca hayatımızı

Devamını oku...

Bağcılar Otizm ve Rehabilitasyon Merkezi

Otizm genellikle çocuğun yaşamının ilk yıllarında ortaya çıkan, çocuğun çevresi ile sözlü veya sözsüz iletişim ve ilişki kuramamasından kaynaklanan bir gelişimsel bozukluk diyebiliriz. Otizm Hakkında Bilinmesi Gerekenler Otizmli çocukların genelinde görülen belli başlı davranışlar vardır. Bunlar; tekrarlayıcı hareketler ekolali(söylenen kelimeleri

Devamını oku...

ALICI DİL VE İFADE EDİCİ DİL

ALICI DİL VE İFADE EDİCİ DİL Her zaman önce alıcı ,sonra ifade edici dil diyoruz ve dilin önemini her zamanki gibi vurgulayıp, dilgelişiminin anne karnından itibaren başladığını, yaşamı boyunca devam ettiğini unutmamamızgerekiyor.ALICI DİL VE İFADE EDİCİ DİL NEDİR ?Alıcı dil:

Devamını oku...

6-36 AYLIK BEBEKLERDE OYUNUN ÖNEMİ

Bebeklerin yaşamın başlangıcında gösterdikleri ilk sosyal davranışları, annelerine olan bağlılıklarıdır. Bebeklerin sosyal becerileri sınırlıdır bu nedenle en fazla kullandıkları iletişim yöntemi ağlamaktır. Bebekler her ağladığında bunu dikkate alıp cevap vermek gerekir. İlk aylarda bebeklerin ağlaması ciddi duygusal anlamlar içermemektedir. Bebekler

Devamını oku...